Informacje o szkole

Informacje o Medyczno Społecznym Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie

 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Warzywna 1, 35-310 Rzeszów

tel: 017 858-14-21; 017 853-65-54
fax: 017 853-91-91

e-mail: medyk@medyk-studium.pl
e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@medyk-studium.pl
www: http://www.medyk-studium.pl


Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w skład którego wchodzi: Medyczna Szkoła Policealna i Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych jest szkołą z ponad 50-letnią tradycją. Wykształciła ogromną rzeszę cenionych specjalistów. Słuchacze wszystkich kierunków kształcenia korzystają z pracowni komputerowej i bogatych zbiorów biblioteki oraz czytelni.

Szkoła proponuje słuchaczom pogłębianie wiedzy zawodowej poprzez udział w kursach dających możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i certyfikatów. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki oraz nieodpłatnie z profesjonalnie wyposażonej siłowni. Absolwenci są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami w Unii Europejskiej i na świecie.
 
Kierunki kształcenia:
 
Asystentka stomatologiczna – nauka trwa 1 rok. Miejsce pracy: poradnie opieki stomatologicznej, prywatne gabinety stomatologiczne, oddziały chirurgii szczękowej.
Florysta – nauka trwa 1 rok. Miejsce pracy: kwiaciarnie i firmy florystyczne, firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz, rynek hurtowy materiałów florystycznych, hotele i firmy dbające o dekorację swych wnętrz, imprezy targowe i wystawiennicze.
Higienistka stomatologiczna – nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: pracuje w duecie z lekarzem dentystą przy zabiegach profilaktycznych, stomatologicznych, ortodontycznych oraz chirurgicznych. Posiada uprawnienia do samodzielnego wykonywania zabiegów higieniczno-leczniczych w jamie ustnej pacjenta.
Opiekunka dziecięca - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: zakłady opiekuńczo-wychowawcze, szpitalne oddziały dziecięce.
Opiekunka środowiskowa - nauka trwa 1 rok. Miejsce pracy: państwowe i prywatne centra opieki i pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, rodziny osób niesamodzielnych absolwenci mogą również prowadzić własną działalność opiekuńczą.
Opiekun medyczny - nauka trwa 1,5 roku. Miejsce pracy: oddziały szpitalne, zakłady: opiekuńczo-pielęgnacyjne, leczniczo-pielęgnacyjne, domy pomocy społecznej.
Opiekun osoby starszej - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: dzienne i środowiskowe domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-wychowawcze, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osoby starszej,  środowisko domowe osoby starszej.
Ortoptystka - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: poradnie leczenia zeza, poradnie patofizjologii widzenia i neurookulistyki, gabinety ortoptyczne, gabinety pleoptyczne, oddziały okulistyczne, zakłady optyczne.
Podolog - nauka trwa 2 lata. Podolog może podjąć zatrudnienie poza gabinetem usługowym w poradniach diabetologicznych, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, sanatoriach, ośrodkach spa.
Protetyk słuchu - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: gabinety: protetyki słuchu, audiologiczne, pracownie: otoplastyczne, serwisu technicznego, sprzętu audioprotetycznego, jednostki badawcze i produkcyjne aparatów słuchowych.
Technik dentystyczny - nauka trwa 2,5 roku. Miejsce pracy: pracownie protetyczne, prywatne laboratoria dentystyczne.
Technik elektroradiolog - nauka trwa 2,5 roku. Miejsce pracy: diagnostyczne gabinety: rentgenowskie, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG, EEG, EKG, EMG, audiometrii, spirometrii oraz pracownie terapeutyczne – radioterapia. 
Technik farmaceutyczny- nauka trwa 2,5 roku. Miejsce pracy: apteki, laboratoria badawcze, sklepy: zielarskie, medyczne, drogeryjne, hurtownie farmaceutyczne.
Technik masażysta - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: placówki służby zdrowia, niepubliczne zakłady opieki społecznej, gabinety prywatne, odnowy biologicznej i sanatoria.
Technik sterylizacji medycznej - nauka trwa 1 rok. Miejsce pracy: centralnych sterylizatorniach publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia, pracowniach endoskopowych, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetycznych, studiach tatuażu.
Technik usług kosmetycznych - nauka trwa 2 lata. Miejsce pracy: gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, firmy kosmetyczne i prywatne gabinety kosmetyczne.

 


Podmiot publikujący: Medyczna Szkoła Policealna
Wytworzył: Mirosław Chmaj 2021-03-04
Opublikował w BIP: Artur Dziuszyński 2009-12-10 08:44:39
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jacek Brodziński 2021-03-04 12:00:00
Liczba wyświetleń: 846