Struktura Organizacyjna Szkoły

Data publikacji: 2009-12-02 16:01:13

Struktura Organizacyjna Szkoły

Dyrektor szkoły:

 • wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych
  • kierownicy szkolenia praktycznego
   • nauczyciele zawodu
  • nauczyciele wychowania fizycznego
  • nauczyciel bioetyki
 • główny księgowy
  • główny specjalista ds. księgowości
  • księgowa
  • referent
 • referent ds. pracowniczych
  • pomoc administracyjna
 • starszy inspektor ds. BHP
 • specjalista ds. sekretariatu
 • kierownik działu administracyjnego
  • referent
  • portierzy
  • starsi portierzy
  • konserwatorzy
  • sprzątające
  • pomoc administracyjna
 • kierownik stołówki
  • samodzielny referent ds. magazynu i stołówki
  • kucharze
  • pomoce kuchenne
 • nauczyciele bibliotekarze
 • kierownik internatu
  • wychowawcy internatu
 • referent ds. informatyki
 • referent

 

Podmiot publikujący: Medyczna Szkoła Policealna
Wytworzył: Jacek Brodziński 2021-03-25
Opublikował w BIP: Artur Dziuszyński 2009-12-02 16:01:13
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Jacek Brodziński 2013-02-28 12:00:00
Liczba wyświetleń: 1400

Wygenerowano: 2023-11-30 19:27:40