Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry


Nazwa rejestru:  sekretariat
Forma rejestru: pisemna
Osoba dysponująca: Grażyna Kuśnierz
Telefon:  017 8536554, 017 8581421

- dziennik korespondencyjny
- rzeczowy wykaz akt
- ewidencja zasobu archiwum zakładowego
- księgi słuchaczy
- ewidencja pieczęci urzędowych
- ewidencja wydanych legitymacji, indeksów, świadectw ukończenia szkoły
- ewidencja wydanych zaświadczeń dla słuchaczy
- ewidencja słuchaczy, danych dotyczących ich obowiązku do służby wojskowej i zaświadczeń wydanych do Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień

Nazwa rejestru: kadry
Forma rejestru: pisemna
Osoba dysponująca: Beata Świder
Telefon:  017 8581428

- akta osobowe pracowników
- ewidencja dowodów obecności w pracy
- ewidencja absencji chorobowej
- ewidencja delegacji służbowych
- ewidencja wydanych legitymacji ubezpieczeniowych
- ewidencja wypadków przy pracy
- rejestr spraw sądowych

Nazwa rejestru: dokumentacja płacowa
Forma rejestru: pisemna i elektroniczna
Osoba dysponująca: Jolanta Woźniak
Telefon:  017 8581430

Nazwa rejestru: dokumentacja księgowa
Forma rejestru: pisemna
Osoba dysponująca: Marcin Pluta
Telefon:  017 8581430

Nazwa rejestru: księgi inwentarzowe
Forma rejestru: pisemna
Osoba dysponująca: Aneta Płowy
Telefon:  017 8581431

Nazwa rejestru: biblioteka
Forma rejestru: pisemna i elektroniczna
Osoba dysponująca: Magdalena Dębowska
Telefon:  017 8581435

Podmiot publikujący: Medyczna Szkoła Policealna
Wytworzył: 2021-03-25
Opublikował w BIP: Artur Dziuszyński 2009-12-10 10:01:21
Liczba wyświetleń: 758
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-03-25 08:46:40 Dodano dokument Artur Dziuszyński Szukaj
2021-03-25 08:46:26 Dodano podgląd dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
        Porównaj