Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn: "Remont balkonów w budynku Domu Słuchacza Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie"

OGŁOSZENIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 1  - Przedmiar robót

Załacznik nr 2 - Projekt wykonawczy i rysunki

Załącznik nr 2.1 - Balustrada

Załącznik nr 3 - Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Załacznik nr 4 - Formularz Oferty

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 -  Wykaz osób

Załącznik nr 9 - ID postępowania

Załącznik nr 10 - Projekt umowy


Podmiot publikujący: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
Wytworzył: Mirosław Chmaj 2021-05-12
Opublikował w BIP: Artur Dziuszyński 2021-05-12 15:10:33
Modyfikował: Artur Dziuszyński 2021-05-27 14:21:41
Liczba wyświetleń: 1084
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-05-27 14:21:41 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2021-05-27 14:21:41 Aktualizacja Artur Dziuszyński Szukaj
2021-05-27 07:58:46 Zmieniono zawartość główną dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
2021-05-27 07:58:46 Zmieniono zawartość dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
2021-05-27 07:58:46 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2021-05-27 07:58:19 Zmieniono zawartość główną dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
2021-05-27 07:58:19 Zmieniono zawartość dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
2021-05-27 07:58:19 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2021-05-26 10:05:22 Dodano dokument Artur Dziuszyński Szukaj
2021-05-26 10:05:22 Dodano podgląd dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
        Porównaj