Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn: "Remont balkonów w budynku Domu Słuchacza Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie"

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załacznik nr 1  - Przedmiar robót

Załacznik nr 2 - Projekt wykonawczy i rysunki

Załącznik nr 2.1 - Balustrada

Załącznik nr 3 - Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Załacznik nr 4 - Formularz Oferty

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniajacego zasoby

Załącznik nr 7 - Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 8 -  Wykaz osób

Załącznik nr 9 - ID postępowania

Załącznik nr 10 - Projekt umowy


Podmiot publikujący: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
Wytworzył: Mirosław Chmaj 2022-05-27
Opublikował w BIP: Artur Dziuszyński 2022-05-27 14:47:45
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mirosław Chmaj 2022-05-27 14:45:00
Modyfikował: Artur Dziuszyński 2022-06-23 12:57:00
Liczba wyświetleń: 602
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-23 12:57:00 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2022-06-13 14:51:27 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2022-06-13 10:03:01 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-27 14:52:30 Zmieniono tytuł dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-27 14:51:01 Dodano dokument Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-27 14:46:54 Aktualizacja Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-27 14:46:54 Aktualizacja Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-27 14:46:54 Aktualizacja Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-27 14:46:54 Aktualizacja Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-27 14:46:54 Aktualizacja Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-27 14:46:54 Aktualizacja Artur Dziuszyński Szukaj
        Porównaj