Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na: "Dostawę szkoleniowego aparatu RTG z wyposażeniem informatycznym"

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 - ID postępowania na miniPortalu

Załącznik nr 5 - Projekt umowy


Podmiot publikujący: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
Wytworzył: Jacek Brodziński 2022-10-12
Opublikował w BIP: Artur Dziuszyński 2022-10-12 13:26:41
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mirosław Chmaj 2022-10-12 13:00:00
Modyfikował: Artur Dziuszyński 2022-10-21 10:01:02
Liczba wyświetleń: 333
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-10-21 10:01:02 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2022-10-20 14:05:53 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2022-10-20 09:55:56 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2022-10-18 12:04:03 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2022-10-12 13:33:30 Dodano dokument Artur Dziuszyński Szukaj
2022-10-12 13:31:23 Dodano podgląd dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
        Porównaj