Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych pn: "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie"

OGŁOSZENIE

Specyfikacja warunków zamówienia

Załacznik nr 1  - Przedmiar robót

Załacznik nr 2  - Projekt część opisowa

Załacznik nr 3  - Rzut piwnic

Załacznik nr 4  - Rzut parteru

Załacznik nr 5  - Rzut piętra

Załacznik nr 6  - Rozwinięcie instalacji CO

Załacznik nr 7  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załacznik nr 8  - Formularz oferty

Załacznik nr 9  - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Załacznik nr 10  - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

Załacznik nr 11  - Wykaz robót budowlanych

Załacznik nr 12  - Wykaz osób

Załacznik nr 13  -  ID postępowania

Załacznik nr 14  - Projekt umowy


Podmiot publikujący: Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
Wytworzył: Mirosław Chmaj 2022-05-26
Opublikował w BIP: Artur Dziuszyński 2022-05-26 08:58:51
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Mirosław Chmaj 2022-05-26 09:00:00
Modyfikował: Artur Dziuszyński 2022-06-23 12:54:57
Liczba wyświetleń: 442
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-23 12:54:57 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2022-06-10 13:46:58 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2022-06-10 10:35:00 Dodano pliki Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-26 09:48:34 Zmieniono zawartość dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-26 09:16:45 Zmieniono zawartość główną dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-26 09:11:10 Dodano dokument Artur Dziuszyński Szukaj
2022-05-26 09:10:18 Dodano podgląd dokumentu Artur Dziuszyński Szukaj
        Porównaj