Statut

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie 1. Uchwała nr XLIV/897/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego (pdf) 2. Akt Założycielski (pdf) 3. Statut Medyczno-Społe...

Przejdź do wpisu
Powrót