Kierownictwo

Kierownictwo jednostki

Dyrektor:
   mgr farm. Jacek Brodziński

Wicedyrektor:
  mgr Halina Hader


Kierownicy szkolenia praktycznego :
   mgr  Konrad Wydrzyński - kierunków: technik elektroradiolog, technik masażysta
   mgr  Małgorzata Rysz - kierunków: protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, opiekunka dziecięca
   lic. tech. dent. Maciej Kazimirowicz - kierunku: technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, asystentka stomatologiczna, higienistkastomatologiczna

Kierownik Domu Słuchacza:
   mgr Elżbieta Guzik

Kierownik Działu Administracyjnego:
   mgr Mirosław  Chmaj

Kierownik stołówki:

   lic. Anna Ząbek

Przejdź do wpisu
Powrót